• Doradztwo

Doradztwo to według słownika udzielanie fachowych porad. Aby udzielać porad należy mieć doświadczenie i wiedzę a to najmocniejsza strona naszej firmy.  Każdy z pracowników oprócz gruntownego wykształcenia ekonomicznego posiada wieloletnią praktykę zawodową, najczęściej związaną z bankowością korporacyjną.Wewnętrzna współpraca i ciągłe podnoszenie kwalifikacji powoduje, że nasza firma jest w stanie doradzać w zakresie absolutnie każdej transakcji biznesowej.

Naszymi partnerami są najlepsze kancelarie notarialne , prawne  oraz architektoniczne. Mamy bezpośrednie umowy o współpracy z doradcami podatkowymi i rzeczoznawcami majątkowymi.

Naszą wiedzę i doświadczenia czerpiemy również z setek transakcji Naszych klientów i współpracowników. Jesteśmy na bieżąco ze śląskim środowiskiem bankowości spółdzielczej, co również przekłada się na dostęp do bardzo ważnych informacji z punktu widzenia biznesu.

Potwierdzeniem powyższych słów są dziesiątki referencje od większych i mniejszych podmiotów które znajdziecie Państwo na naszej stronie.


W ramach oferty, GELTAG Sp. z o.o. specjalizuje się w następujących usługach doradczych i finansowych:

 • nadzór i kontrola finansowa inwestycji
 • strukturyzacja transakcji biznesowych
 • doradztwo w zakresie projektów nieruchomościowych
 • analiza projektów nieruchomościowych
 • sporządzanie biznesplanów i analiz finansowych
 • pośrednictwo finansowe
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji
 • pozyskiwanie finansowania na realizację inwestycji dla klientów indywidualnych
 • pozyskiwanie finansowania na zakup nieruchomości dla osób fizycznych
 • wykonywanie operatów majątkowych nieruchomości i maszyn

Dzięki działaniom Spółki GELTAG nasi klienci zrealizowali szereg projektów biznesowych, wśród których znalazły się m.in.:

 • akredytywa na import warzyw z Ameryki Południowej w siedmiocyfrowej kwocie waluty USD
 • analiza projektów deweloperskich w dziesięciocyfrowej kwocie PLN na zlecenie kancelarii prawnej w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji na potrzeby banku finansującego
 • finansowanie budowy farmy wiatrowej o dziesięciocyfrowej wartości w kwocie waluty EUR wraz z zastosowaniem instrumentów pochodnych do zabezpieczenia ryzyka kursowego
 • strukturyzacja transakcji budowy wielkopowierzchniowej szklarni pod uprawę warzyw w dziesięciocyfrowej kwocie PLN
 • strukturyzacja transakcji dla dewelopera i wypłata finansowania w trzynaście dni w ramach konsorcjum banków spółdzielczych w siedmiocyfrowej kwocie PLN
 • strukturyzacja transakcji dla grup podmiotów edukacyjnych z finansowaniem w konsorcjum banków spółdzielczych zabezpieczonej na nakładach
 • strukturyzacja i pozyskanie finansowania w siedmiocyfrowej kwocie PLN dla klienta w procesie restrukturyzacji z zajęciem komorniczym
 • analizy finansowe dla jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych na południu Polski
 • analizy projektów nieruchomościowych dla wybranych Towarzystw Budownictwa Społecznego z terenów Górnego Śląska

Dane Spółki

REGON: 362066524
NIP: 6342843118
KRS: 0000567997