Facebook - Geltag
Inwestycje, Biznes Plany , Finasnowanie

Inwestycje, Biznes Plany , Finasnowanie


'' POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK, POZOSTANIE RAZEM TO POSTĘP, WSPÓLNA PRACA TO SUKCES ''

Henry Ford

O NAS


GELTAG Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza z Górnego Śląska. Jej nazwa została zaczerpnięta z gwary śląskiej, w której słowo geltag oznacza wypłatę. Spółka powstała w 2015 r., lecz doświadczenia zawodowe jej założycieli i wspólników w branżach doradczej i finansowej są o wiele dłuższe. Generalnie firma specjalizuje się w obsłudze szeroko rozumianego środowiska biznesowego. Naszym doświadczeniem i umiejętnościami wspieramy realizację najbardziej śmiałych przedsięwzięć ekonomicznych.Geltag Sp. z o.o. jest zarejestrowanym przez KNF pośrednikiem kredytu hipotecznego i konsumenckiego.
KNFW ramach oferty, GELTAG Sp. z o.o. specjalizuje się w następujących usługach doradczych i finansowych:

 • nadzór i kontrola finansowa inwestycji
 • strukturyzacja transakcji biznesowych
 • doradztwo w zakresie projektów nieruchomościowych
 • analiza projektów nieruchomościowych
 • sporządzanie biznesplanów i analiz finansowych
 • pośrednictwo finansowe
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji
 • pozyskiwanie finansowania na realizację inwestycji dla klientów indywidualnych
 • pozyskiwanie finansowania na zakup nieruchomości dla osób fizycznych
 • wykonywanie operatów majątkowych nieruchomości i maszyn

Dzięki działaniom Spółki GELTAG nasi klienci zrealizowali szereg projektów biznesowych, wśród których znalazły się m.in.:

 • akredytywa na import warzyw z Ameryki Południowej w siedmiocyfrowej kwocie waluty USD
 • analiza projektów deweloperskich w dziesięciocyfrowej kwocie PLN na zlecenie kancelarii prawnej w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji na potrzeby banku finansującego
 • finansowanie budowy farmy wiatrowej o dziewięciocyfrowej wartości w kwocie waluty EUR wraz z zastosowaniem instrumentów pochodnych do zabezpieczenia ryzyka kursowego strukturyzacja transakcji budowy wielkopowierzchniowej szklarni pod uprawę warzyw w dziewięciocyfrowej kwocie PLN
 • strukturyzacja transakcji dla dewelopera i wypłata finansowania w trzynaście dni w ramach konsorcjum banków spółdzielczych w siedmiocyfrowej kwocie PLN strukturyzacja transakcji dla grup podmiotów edukacyjnych z finansowaniem w konsorcjum banków spółdzielczych zabezpieczonej na nakładach
 • strukturyzacja i pozyskanie finansowania w siedmiocyfrowej kwocie PLN dla klienta w procesie restrukturyzacji z zajęciem komorniczym
 • analizy finansowe dla jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych na południu Polski
 • analizy projektów nieruchomościowych dla wybranych Towarzystw Budownictwa Społecznego z terenów Górnego Śląska

ZAKRES USŁUG


Spółka GELTAG oferuje kompleksowe usługi w zakresie procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami, doradztwa transakcyjnego, doradztwa biznesowego i pośrednictwa finansowego, które obejmują swoim zasięgiem Polskę południową. Spółka specjalizuje się w projektach związanych z rynkiem nieruchomości. Z sukcesem podejmujemy się również inwestycji m.in. w branżach: medycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, usługowej i produkcyjnej. Podobnie jak realizacji projektów związanych z rewitalizacją i modernizacją obiektów, w tym o wartości zabytkowej. Naszym klientom pomagamy wykorzystywać okazje, poprawiać wyniki biznesowe i realizować swoje zamierzenia. Usługi Spółki obejmują m.in.:


 • sporządzanie biznesplanów i studiów wykonalności oraz prospektów dla klientów biznesowych
 • analizy potencjału działek gruntowych celem ich zakupu lub sprzedaży
 • analizy i weryfikacje koncepcji zagospodarowania i projektów inwestycyjnych celem lepszego ich dostosowania do warunków panujących na lokalnym rynku nieruchomości
 • analizy podmiotów gospodarczych dla inwestorów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstw
 • restrukturyzacje przedsiębiorstw celem odzyskania płynności finansowej
 • analizy stanu inwestycji pod kątem możliwości wprowadzenia programów naprawczych wykonywane na zlecenia banków lub kancelarii prawnych
 • pełnienie roli nadzorcy finansowego dla inwestycji deweloperskich
 • doradztwo i pośrednictwo gospodarcze
 • pozyskiwanie wszystkich form finansowania w bankach spółdzielczych i komercyjnych dla klienta biznesowego
 • pozyskiwanie wszystkich form finansowania obrotowego i inwestycyjnego pozabankowego
 • pozyskiwanie branżowych inwestorów prywatnych
 • pozyskiwanie finansowania bankowego na zakup nieruchomości dla osób fizycznych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Cennik

NASZ ZESPÓŁ


Wojsciech Pleszyniak

Wojciech Pleszyniak


Dyrektor Zarządzający

Funkcję dyrektora zarządzającego firmy pełni od 2015 r. Jest magistrem politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2008 r.). W 2012 r. dodatkowo ukończył podyplomowe studia menedżerskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oparte na strukturze programu MBA. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze biznesowej polskich grup kapitałowych branży finansowej. Jego głównym zadaniem jest pozyskiwanie i budowanie relacji z klientami indywidualnymi i partnerami instytucjonalnymi. Ponadto odpowiada za budowę strategii firmy, kierunki jej rozwoju i bieżące kontakty z kluczowymi partnerami biznesowymi. Licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami o numerze 1333 wydaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami uzyskał w 2019.

Specjalizacja:

Specjalista z zakresu obsługi biznesu z 10 letnim doświadczeniem w polskich grupach kapitałowych z branży finansowej. Od początku swojej kariery zawodowej ( 2007) odpowiedzialny za pozyskiwania i budowania relacji z Klientami i partnerami instytucjonalnymi. W firmie odpowiedzialny za budowę strategii, kierunek rozwoju oraz relacje z kluczowymi Klientami i partnerami.

Kontakt:

+48 668 818 558

w.pleszyniak@geltag.pl

Tomasz Matlęga

Tomasz Matlęga


Dyrektor Analiz

Od 2015 r. pełni w firmie funkcję dyrektora ds. analiz finansowych. Jego pierwsze doświadczenia zawodowe w tej branży sięgają 1999 r. Jest m.in. absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (2009 r.). Podczas studiów otrzymał stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez wiele lat był związany ze spółkami giełdowymi, w których odpowiadał za pracę działów analiz i ryzyka. Obecnie specjalizuje się w prognozowaniu, organizowaniu i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, szczególnie na rynku nieruchomościami. W firmie odpowiada za problematykę obszarów ryzyka i analizę finansową..

Specjalizacja:

Specjalizacja w zakresie prognozowania, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym zwłaszcza projektami deweloperskimi i związanymi z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. W firmie odpowiedzialny za wsparcie i doradztwo dla Klientów przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji oraz sporządzanie analiz i prognoz.

Kontakt:

+48 665 599 044

t.matlega@geltag.pl

Agnieszka Sikora

Agnieszka Sikora


Kierownik Sprzedaży

Pracę w firmie rozpoczęła w 2017 r. Obecnie pełni w niej funkcję kierownika ds. sprzedaży. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku finanse i inwestycje (2005 r.). Rok później na tej samej uczelni ukończyła podyplomowe studia ze specjalnością menedżer logistyki. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości. Przez ten czas zajmowała się obsługą klientów indywidualnych, prestiżowych oraz małych przedsiębiorstw. W firmie odpowiada za współpracę z deweloperami. Ponadto do jej obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów hipotecznych oraz małych firm.

Specjalizacja:

Specjalista z dziesięcioletnim doświadczeniem w międzynarodowych i polskich instytucjach finansowych w obszarze obsługi Klienta indywidualnego, prestiżowego oraz podmiotów gospodarczych. Atutem jest wiedza z zakresu oferty produktowej zarówno dla Klienta indywidualnego, jak i dla segmentu przedsiębiorstw oraz znajomość zagadnień z zakresu finansowania działalności gospodarczej. W firmie odpowiedzialna za pozyskiwanie oraz obsługę Klientów detalicznych oraz biznesowych.

Kontakt:

+48 728 478 844

a.sikora@geltag.pl

Tomasz Matlęga

Piotr Błaszczyk


Kierownik ds. Finansowania

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku bankowość i finanse (2007 r.). Ponadto na tej samej uczelni ukończył podyplomowe studia ze specjalnością controlling (2008 r.). Dodatkowo w 2013 r. ukończył podyplomowe studia menedżerskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oparte na strukturze programu MBA. Przez ponad dziesięć lat pracował w bankowości, gdzie m.in. nadzorował zespoły sprzedażowe, obsługujące klientów biznesowych. W firmie odpowiada za strukturyzowanie transakcji dla klientów biznesowych oraz kompleksową analizę finansową i obsługę procesów kredytowych

Specjalizacja:

Specjalizuje się w obszarze finansowania firm z segmentu SME, posiada ponad 10-cioletnie doświadczenie w bankowości biznesowej, gdzie pełnił funkcje zarówno w komórkach analitycznych ds. małych i średnich przedsiębiorstw jak również nadzorował zespoły sprzedażowe obsługujące Klienta firmowego. W firmie odpowiedzialny za strukturyzowanie finansowania, badanie potrzeb kredytowych wraz z kompleksową analizą bieżącej sytuacji finansowej oraz doradztwo dla spółek.

Kontakt:

+48 668 079 282

p.blaszczyk@geltag.pl

Michał Hejak

Michał Hejak


Specjalista ds. nieruchomości

Studiował Zarządzanie na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Logistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada pięcioletnie doświadczenie w sprzedaży oraz obsłudze klienta poparte pozytywnymi wynikami. Licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami o numerze 1334 wydaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami uzyskał w 2019.

Specjalizacja:

W firmie odpowiada za kompleksowe doradztwo i pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Specjalizuje się w nieruchomościach komercyjnych.

Kontakt:

+48 668 789 701

m.hejak@geltag.pl

 Agata Stępień

Agata Stępień


Młodszy Analityk

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość ze specjalizacją analityk finansowy. Obecnie kontynuuje naukę na tym samym kierunku na uzupełniających studiach magisterskich. Posiada ponad roczne doświadczenie w obszarze bankowości i obsługi klienta.

Specjalizacja:

W firmie odpowiedzialna za wsparcie działu analiz w zakresie zbierania danych i prognozowania projektów inwestycyjnych.

Kontakt:

a.stepien@geltag.pl

NIERUCHOMOŚCI


“W ocenie większości analityków a co ważniejsze zwykłych ludzi nieruchomość to najbezpieczniejsze aktywo jakie można posiadać.”

W drodze naturalnej ewolucji Naszej Spółki, poprzez bezpośredni kontakt i bardzo bogate doświadczenie z rynkiem nieruchomości, od 2018 r możemy zaproponować usługę kompleksowego doradztwa i pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami.

Jesteśmy firmą o zasięgu regionalnym i nasza oferta skierowana jest w szczególności do mikro i małych deweloperów jak również do przedsiębiorców i osób fizycznych pragnących zaangażować posiadany kapitał w rynek nieruchomości komercyjnych jak i mieszkaniowych.


Kompleksowo obsługujemy transakcję, doradzamy i pomagamy w realizacji począwszy od:

 • znalezienia odpowiedniej nieruchomości
 • koncepcji przebudowy
 • analizy finansowej projektu
 • pozyskania finansowania
 • doradztwa w zakresie komercjalizacji

Licencja MichałHejak
Licencja Wojciech Pleszyniak

AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOŚCI

otodom

Współpracujemy z bankami Spółdzielczymi i Komercyjnymi jak również Inwestorami Prywatnymi. Naszymi partnerami są wybrane najlepsze kancelarie architektoniczne, prawne i notarialne. W naszej aktualnej ofercie posiadamy następujące nieruchomości jak i gotowe projekty nieruchomościowe:

Referencje


Realizacje


Kontakt


Dane Kontaktowe:

Email : info@geltag.pl

Tel: +48 728 478 844

Tel: +48 668 818 558

Geltag sp. z o.o.

ul. Mariacka Tylna 7 lok. 12

40-014 Katowice

woj. Śląskie

Dane Spółki: